V současné době není hlášena žádná mimořádná událost.